• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان 

سیستم تصفیه فاضلاب این شرکت شامل واحد های اکسیداسیون پیشرفته

و راکتورMBBR و فیلتراسیون شنی کربنی میباشد. 

ظرفیت: 60متر مکعب در شبانه روز 

محل انجام پروژه: خوزستان

کارفرما:شرکت شیر پاستوریزه 

پیمانکار: شرکت مهندسی حلیل آب پایدار 

سال اجرا:1392/11/27

 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image