• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

شرکت فراورده های لبنی برنا لبن

موضوع قرارداد: طراحی ، مشاوره جهت ارتقا تصفیه خانه فاضلاب موجود به ظرفیت 150 متر مکعب در روز با

cod حداکثر برابر با 6800mg/l 

به منظور حصول استانداردهای کیفی پساب بر اساس استانداردهای دفع پساب به چاه های جاذب 

ارائه نقشه های سازه ای 

ارائه دستور العمل هاب استاندارد بهره برداری 

ارائه خدمات مشاوره ای

 

تمامی نقشه های مربوط به ارتقا تصفیه خانه مطابق با استانداردهای ملی

و یا بین المللی تهیه و طراحی شده اند ، و همچنین به تایید کارفرما هم رسیده اند.

مئدت قرارداد: 40 روز 

 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image