• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

شرکت تن ریس پویش

موضوع قرارداد:احداث  وراه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب

ظرفیت: 5 متر مکعب در شبانه روز 

پساب خروجی تصفیه خانه مطابق با استاندارد های سازمان محیط زیست میباشد

کارفرما:شرکت تن ریس پویش

پیمانکار:شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

مدت قرارداد: 3 مه پس پس از امضای قرارداد

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image