• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران(رامسر)

موضوع قرارداد: خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (رامسر)

ارتقای تصفیه فاضلاب تا ظرفیت 100 متر مکعب.

کیفیت و استاندارد پساب تسویه شده مطابق با استاندارد های سازمان حفاظت از محیط زیست میباشد .

سال اجرای عملیات 1402- زمان اجرای پروژه 45 روز کاری میباشد.

کارفرما: مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران( رامسر)

پیمانکار: شرکت مهندسی حلیل آب پایدار 

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image