• info@halilaab.ir
  • 021-66046296

باشگاه سوارکاری آزمون

موضوع قرارداد

مشاوره ، طراحی و ارائه نقشه های شبکه فاضلاب

ظرفیت:120 متر مکعب در شبانه روز

تهیه و نصب مخازن تصفیه فاضلاب برای ظرفیت 60 متر مکعب در شبانه روز

راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مطابق با استاندارد های سازمان حفاظت از محیط زیست میباشد.

مدت قرارداد:3 ماه از زمان ابلاغ قرارداد

ما را دنبال کنید

021-66046296
09120067440

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image